Skip to content
Pure The Earth

Pure The Earth

Met trots kan er worden medegedeeld dat er een nieuwe divisie is opgericht genaamd "Pure The Earth" die zich uitsluitend focust op het verbeteren van onze natuurlijke omgeving.

Vandaar dat er wordt bijgedragen aan meerdere herbebossingsprojecten over de wereld. Deze herbebossingsprojecten vinden voornamelijk plaats in ontwikkelingslanden. Het bijdragen aan herbebossingsprojeten zorgt voor het verbeteren van de biodiversiteit en zorgt voor zuivering van de lucht.

Het zijn van een Eco-Friendly organisatie brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Onze projecten zouden nooit zijn geslaagd, wanneer wij geen hulp hadden gekregen van vele gepassioneerde vrijwilligers. Het vormen van een krachtig collectief is een van onze kernwaarden en zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de hulp van de non-profit organisatie One Tree Planted.

One Tree Planted is een liefdadigheidsinstelling die is gebouwd op een netwerk van individuen, bedrijven en scholen die geld doneren of vrijwilligerswerk doen om bomen over de hele wereld te kunnen planten.

Er wordt met regelmaat vergeten dat bosgebied een van onze grootste bezittingen is. Het zorgt voor voedsel, zuiverheid van water en lucht en zorgt voor een betere gezondheid. Naast deze factoren helpt het ons ook om de climaatcrisis te bestrijden.

Natuurgebieden zijn plaatsen die wij als burger makkelijk voor lief nemen, helaas worden jaarlijks vele natuurgebieden verwoest door bosbranden, industriële beweegredenen of gebruik voor de agrarische sector. Gelukkig zijn bosgebieden in staat om zich te kunnen herstellen. Wij helpen deze bosgebieden, door nieuwe bomen te platen in beschadige natuurgebieden.

Dergelijke projecten zijn om een ​​aantal redenen gestart, zoals het herstel van  bosbranden, verwoeste habitats, het herbeplanten van voormalige mijn- en landbouwgronden en het aanvullen van houtkapgebieden.

Elk project moet rekening houden met de ecologische, sociale en economische behoeften van een gebied, afhankelijk van de locatie. Lokale gemeenschappen en ecosystemen kunnen op vele manieren profiteren.

Het verjongen van bossen , genereren bronnen van voedsel, banen en inkomen en bieden veel hydrologische voordelen.

Eerst wordt de plantlocatie gekozen op basis van de doelstellingen van het project en de behoeften van de lokale gemeenschappen. Elke locatie heeft zijn eigen voordelen en nadelen en de plantkosten en het seizoen kunnen ook variëren.

De boomplanters kiezen een boomsoort voor de locatie. In de meeste gevallen wordt een verscheidenheid aan inheemse soorten geselecteerd om natuurlijke regeneratie na te bootsen en nadelige effecten te voorkomen.

De plantmethode moet ook voldoen aan lokale normen, zoals de manier waarop zaailingen moeten worden gedistribueerd door de verantwoordelijke organisatie.

De lokale vrijwilligers en professionele boomplanters pakken hun schoppen en gaan aan de slag. Het planten is fysiek zwaar werk en de locaties kunnen moeilijk te bereiken zijn, dus de planters worden vaak geconfronteerd met uitdagende reisomstandigheden en lange uren.

De jonge bomen worden gecontroleerd en onderhouden om hun overlevingskansen te garanderen. Dit kan nieuwe kansen creëren voor de lokale bevolking die vaak met dit werk is belast. De meeste van deze projecten worden uitgevoerd door overheden en grote ondernemingen die samenwerken met lokale partners om de bomen in de grond te krijgen.

Quick Shop