Skip to content
Building a strong community

Building a strong community

Een aantal weken geleden lanceerde we "Pure The Earth", we beloven onze voortdurende toewijding aan: uitvoering van meerdere herbebossingsprojecten in ontwikkelingslanden en focus op het gebied van verduurzaming van geleverde producten.

Sinds het bestaan van WellYess Cosmetics gelooft het in de doortastendheid van een sterk collectief, om samen veranderingen teweeg te brengen. De kracht van een collectief beïnvloedt veel aspecten van ons leven. Het samenkomen vanwege een gemeenschappelijk doel brengt het gevoel van verbondenheid met zich mee, het vermogen om invloed uit te oefenen.

Als sterk collectief beschikken wij over lokale kennis, passie en perspectief om klimaatbewuster te zijn, om een verandering teweeg te brengen in de schoonheidsindustrie. Logischerwijs brengt een doel ook de nodige uitdagingen met zich mee. De impact van grote bedrijven in de schoonheidsindustrie drukken een stempel op de manier van totstandkoming van cosmetica.

Wij geloven erin dat wij dankzij de komst van ons vrijwilligersnetwerk het systeem kunnen ontwrichten. Waar uitdagingen zijn, zijn kansen:

"People working together in a strong community with a shared goal and a common purpose can make the impossible possible."

Zoals men weet staat duurzaamheid bij ons op de eerste plaats. Wij zijn van mening dat er in de schoonheidsindustrie nog de nodige stappen moeten worden gezet om een eco-vriendelijk geheel te vormen.

Het behalen van ons ultieme doel is als het aan ons ligt een kwestie van tijd. De kracht van onze activiteiten wordt gevormd door de sterke overtuigingen van alle lokale mensen die de schouders eronder zetten.

Zonder de hulp van alle gepassioneerde leden zou het een droom zijn geweest zonder een plan. Nu het werkelijkheid kan worden, lijkt het doel helder: samen werken, wat hopelijk resulteert in een leefbare, groene wereld.

Quick Shop